Trang chủ

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_product_categories]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_sidebar style=”boxed”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[block id=”396″]

[title text=”Bơm chìm”]

Chuyên phân phối các loại bơm chìm, bơm trục ngang … phục vụ các công trình cảnh quan

[ux_products type=”row” col_spacing=”xsmall”]

[title text=”Vòi phun” size=”89″]

[ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”collapse” products=”4″ image_height=”67%”]

[title text=”Đèn Led âm nước”]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” products=”4″ image_height=”67%”]

[title text=”Vòi cảnh quan”]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” products=”4″ image_height=”67%”]

[title style=”bold” text=”Vòi tưới cây”]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” products=”4″ image_height=”67%”]

[title style=”bold” text=”Vật tư cảnh quan”]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” products=”4″ image_height=”67%”]

[title style=”bold” text=”Van khớp Inox”]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” products=”4″ image_height=”67%”]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”shade” type=”grid” depth=”1″ posts=”4″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” readmore=”Read More” badge_style=”circle-inside”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]

[/row]

Shopping Cart
0907867009
Liên hệ